5 Simple Statements About Oululainen Explained

image oulu

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio thirty miljoonaa euroa

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

Jos hyllypaikan löytäminen tuottaa hankaluuksia, infopisteen upeat neidot kyllä opastavat oikeaan suuntaan...

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio 30 miljoonaa euroa

Vuo­den kau­pun­gi­no­sa -kil­pai­lus­sa et­si­tään viih­tyi­sää ja yh­tei­söl­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, jos­sa on mo­ni­puo­lis­ta, uu­den­tyyp­pis­tä­kin toi­min­taa, ak­tii­vi­sia pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta ja hyvä asua.

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Het­ta sa­noo, et­tä Ou­lun pe­rus­suo­ma­lais­10 pu­heen­joh­ta­ja Se­bas­ti­an Tynk­ky­nen oli hä­neen asi­an tie­tä­mil­tä yh­tey­des­sä.

Our World-wide-web expert services use cookies to Increase the person experience. By making use of our products and services, you conform to using cookies. 

I bought my cat Merlin very last 12 months in august from have a peek at this web-site in this article, He is such a cuddler and definitely likes to play around much too and is incredibly clever, he also likes to converse. picked him up following while of selecting to secure a.

Huh, nyt polttaa! Oululaiset useful reference palomiehet paidattomina kuumissa kalenterikuvissa – poseeraavat hyvän asian puolesta

One of the most probable concept would be that the title derives from your Finnish dialectal term oulu, this means "floodwater", which is relevant to e.g. Southern Sami åulo, indicating "melted snow", åulot which means "thaw" (of unknown final origin). Two other phrase households have also been speculated to become Oulusta relevant. The very first is viewed during the Northern Savo dialectal term uula and its Sami counterpart oalli, both of those that means "river channel".

Kirjoitukset julkaistaan nimellä ja vain poikkeustapauksissa nimimerkillä. Julkaistavien tekstien valinta ja käsittely jäävät aina toimituksen harkintaan.

Ak­tii­vi­mal­lin kes­kus­te­lus­sa on ol­lut mu­ka­na pal­jon vää­rää tie­toa Source ja imp source vää­riä luu­lo­ja, jo­ten kor­ja­taan­pa näis­tä muu­ta­mia olet­ta­muk­sia, hu­hu­ja ja kat­so­taan mitä hyö­tyä työt­tö­mäl­le ja yh­teis­kun­nal­le ak­tii­vi­mal­lis­ta tu­lee­kaan ole­maan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *